Warsztaty z Bartoszem Jóźwiakiem na Summer ELSA Law School Poznań

11.07.2019

Warsztaty z Bartoszem Jóźwiakiem na Summer ELSA Law School Poznań

Bartosz Jóźwiak pokierował warsztatami dla międzynarodowej grupy studentów prawa w ramach Summer ELSA Law School Poznań. Tematem przewodnim Summer School jest «Digital & Privacy Law». 

Tematem warsztatu była wynalazczość generowana przez «sztuczną inteligencję». Omówione zostały przykłady istniejących innowacyjnych rozwiązań wytworzonych autonomicznie przez SI, zastanawiano się nad ewentualnym przyszłym modelem ochrony patentowej dla tego typu rozwiązań. 

Padły ciekawe pytania — czy wynalazki «stworzone» przez SI zasługują na ochronę, komu powinna ta ochrona przysługiwać, czy model patentowy jest właściwy dla ochrony tego typu rozwiązań, jeśli nie model patentowy — to co? 

W trakcie dyskusji przewinęły się różne potencjalne propozycje prawnego podejścia do tematu — od ewentualnej ochrony sui generis podobnej do ochrony baz danych, po powrót do starorzymskich rozwiązań prawnych obejmujących pracę i odpowiedzialność za niewolników. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wciągającą debatę.