dr Adrian Malicki

Radca prawny

dr Adrian Malicki

Doktor w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotował rozprawę doktorską dotyczącą problematyki współwłasności.

Więcej o mnie

Tytuł magistra prawa uzyskał w 2016 r. na podstawie obronionej pracy magisterskiej poświęconej cywilnoprawnemu statusowi światłowodu. W trakcie studiów magisterskich współpracował z Uniwersytecką Poradnią Prawną, w której w ramach sekcji prawa cywilnego udzielał porad prawnych osobom potrzebującym pomocy prawnej. Aktywnie uczestniczył w życiu kół naukowych, w szczególności Koła Naukowego Prawa Medycznego „Lege Artis”, którego prezesem był w roku akademickim 2015/2016. W trakcie doktoratu kontynuuje współpracę z kołami naukowymi poprzez zaangażowanie w organizację konferencji naukowych, a także wygłaszanie referatów podczas otwartych spotkań kół.

Autor publikacji naukowych oraz prelegent na licznych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego oraz prawa medycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego dla studentów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM, a także dla studentów na kierunku prawo realizowanego wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Zainteresowania naukowe obejmują część ogólną prawa cywilnego, prawo rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki współwłasności, a także prawo zobowiązań oraz prawo medyczne.

Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego. Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku a do jego głównych zadań należy sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych oraz pozaprocesowych w sprawach dotyczących prawa nieruchomości, prawa zobowiązań oraz inwestycji budowlanych.

W wolnych chwilach czyta literaturę fantastyczną.