Polityka Cookies/Obowiązek informacyjny RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Ostatnia aktualizacja: 25 Maja 2020

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zebranych na naszej stronie internetowej pod adresem: kolegial.pl (dalej: Strona). Znajdą tu Państwo również informacje o prawach, które Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) przyznaje osobom, których dane dotyczą.  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych i jak mogą się Państwo z nami skontaktować?  

Właścicielem Strony i administratorem Państwa danych osobowych jest Kolegial spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-546) przy ul. Czajczej 2a/12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000785358, NIP: 7831801781, REGON: 83364171, kapitał zakładowy w wysokości: 5 100,00 zł. (zwana dalej: Kolegial)  

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych albo innych kwestii związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt poprzez wiadomość email na adres: poznan.office@kolegial.pl

1.2 Jakie dane osobowe możemy gromadzić za pośrednictwem Strony? 

Niektóre funkcje oferowane na naszej Stronie wiążą się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jedną z nich jest możliwość skontaktowania się z nami. Wykorzystujemy również pliki cookies i inne technologie, które pozwalają nam gromadzić statystyki i wdrażać ulepszenia. 

Szczegółowe informacje na temat wymienionych wyżej elementów Strony znajdują się w następujących (2-3) punktach Polityki prywatności. 

1.3 Jakie prawa przysługują Państwu jako podmiotom danych? 

Jako osoba, której dane dotyczą - zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych posiadają Państwo pewne uprawnienia. Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii 

 • sprostowania danych osobowych 

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 • usunięcia danych osobowych 

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 • przenoszenia danych 

 • złożenia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy napisać wiadomość e-mail na adres: poznan.office@kolegial.pl Możemy również pomóc Państwu w złożeniu skargi do organu nadzoru.  

2. POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE 

Gromadzimy dane o użytkownikach naszej Strony w logach, witrynach systemowych za pośrednictwem tak zwanych plików cookies i innych technologii (np. Pikseli, kodów SDK). Dzięki nim wiemy, które podstrony naszej witryny zostały wyświetlone lub ile razy Strona została wyświetlona. Korzystamy z wyżej wymienionych technologii w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa Strony, personalizacji Strony w celu lepszego dopasowania do Państwa potrzeb i umożliwienia szybszego wyszukiwania informacji. 

2.1 Co to są pliki cookie? 

Cookie to niewielki fragment tekstu wysyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze użytkownika przez jego przeglądarkę internetową podczas przeglądania. 

2.2 Z jakich plików cookie korzystamy?  

Na naszej Stronie korzystamy z: 

 1. technicznych plików cookies - są one niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji Strony 

 1. funkcjonalnych pliki cookie - te pliki cookie pozwalają nam analizować korzystanie ze Strony przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności. 

2.3 Jak zarządzać plikami cookie? 

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, sposobu zarządzania nimi lub ich usuwania, mogą Państwo odwiedzić stronę: allaboutcookies.org lub zapoznać się z zakładką pomocy w przeglądarce. W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera lub Chrome możliwy jest wybór, które pliki cookie akceptują Państwo, a których nie. Mogą Państwo również skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce, aby znaleźć niezbędne ustawienia. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na korzystanie z technicznych plików cookie lub funkcjonalnych plików cookie, niektóre funkcje oferowane przez Stronę nie będą działały prawidłowo. 

3. KONTAKT Z KOLEGIAL 

Na naszej Stronie oferujemy możliwość kontaktu z Kolegial. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez nas usług mogą Państwo napisać wiadomość email na jeden z adresów wskazanych w zakładce: „Kontakt”. 

3.1 Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych, w przypadku zainicjowania kontaktu z Kolegial? 

W przypadku kontaktu z Kolegial Państwa dane będą przetwarzane, ponieważ jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dzięki podanym przez Państwa danym osobowym będziemy mogli skutecznie się komunikować. Dodatkowo, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu przedstawienia oferty naszych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3.2 Jak długo przechowywane są Państwa dane? 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzonej komunikacji, a następnie, jeśli współpraca zostanie zakończona lub nie będzie innego celu przetwarzania niż ten, dla którego zostały zgromadzone przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

3.3 Komu udostępniamy Państwa dane? 

Kolegial korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi administracyjnej, księgowej, informatycznej i usług serwerowych, usług utrzymania i obsługi systemów informatycznych oraz baz danych.  

 W związku z korzystaniem przez Kolegial z określonych systemów informatycznych może dojść do przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.  Podmioty, z którymi Kolegial współpracuje, spełniają wymogi bezpieczeństwa nałożone przez odpowiednie przepisy dot. ochrony danych osobowych. Przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się w ramach programu PrivacyShield, którego uczestnikami są podmioty przetwarzające dane w imieniu Kolegial. Przekazanie danych do innych państw odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Wgląd do owych klauzul Kolegial udostępnia w swojej siedzibie.   

3.4 Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Rozpoczniemy ich przetwarzanie tylko na Państwa żądanie, jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z Kolegial  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1 Zmiany w Polityce Prywatności 

Stale rozwijamy naszą Stronę, więc niniejsza Polityka prywatności może być co jakiś czas aktualizowana. Zmiany w polityce wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. O ważnych zmianach poinformujemy Państwa również poprzez dodatkowe ogłoszenie wyświetlane na Stronie. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator danych, dane kontaktowe

Administratorami Państwa danych osobowych są r.pr. dr. Aleksander Raczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KOLEGIAL dr Aleksander Raczyński Kancelaria Radcy Prawnego ze stałym miejscem wykonywania działalności w Poznaniu w Poznaniu (61-546), przy ul. Czajczej 2a/12, NIP 5542133964, REGON 300809086 oraz r.pr. Bartosz Jóźwiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  KOLEGIAL Bartosz Jóźwiak Kancelaria Radcy Prawnego  ze stałym miejscem wykonywania działalności w Poznaniu (61-546), przy ul. Czajczej 2a/12,  NIP 783-150-48-18, REGON 302025897, zwani dalej łącznie: Kolegial

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kolegial w następujących celach:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług Kolegial, w celu zawarcia i realizacji umowy o obsługę prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. w celu wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego (m.in. w zakresie wystawiania i rozliczania faktur) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Jeżeli jest to związane z charakterem sprawy, w której Kolegial świadczy pomoc prawną, może również dojść do przetwarzania danych o ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych; danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i f RODO) lub danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa (na podstawie art. 10 RODO)

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów dla których zostały zebrane przez Kolegial. W szczególności przez okres:

 1. 10 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania, w związku z którym zebranie danych osobowych miało miejsce, w szczególności postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego;
 2. 10 lat, licząc od dnia zakończenia współpracy między stronami, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane w związku z postępowaniem.

Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.

Państwa prawa, jako osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kolegial mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 6. wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

Państwa prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wykonywane jest przez Kolegial w zakresie nienaruszającym obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego.

W celu skorzystania z przedstawionych powyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: poznan.office@kolegial.pl W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Kolegial może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

 

Odbiorcy danych osobowych

Kolegial korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi administracyjnej, księgowej, informatycznej i usług serwerowych, usług utrzymania i obsługi systemów informatycznych oraz baz danych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazane kancelariom prawnym, z którymi Kolegial współpracuje na podstawie pisemnej umowy.

Dodatkowo, dostęp do Państwa danych mogą uzyskać pracownicy oraz współpracownicy Kolegial, pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Kolegial.

 

Przekazanie danych osobowych poza EOG

W związku z korzystaniem przez Kolegial z określonych systemów informatycznych może dojść do przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.

Pragniemy zapewnić, że wszystkie podmioty, z którymi Kolegial współpracuje, spełniają wymogi bezpieczeństwa nałożone przez odpowiednie przepisy dot. ochrony danych osobowych. Przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się w ramach programu Privacy Shield, którego uczestnikami są podmioty przetwarzające dane w imieniu Kolegial. Przekazanie danych do innych państw odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Wgląd do owych klauzul Kolegial udostępnia w swojej siedzibie. 

 

Dobrowolność podania danych, brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na postawione pytania, realizacji umowy o obsługę prawną oraz wypełnienia obowiązków publicznoprawnych.

W oparciu o Państwa dane osobowe Kolegial nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.