Opinie prawne dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych

Jako element procesu weryfikacji stanu prawnego pod kątem skuteczności i ważności planowanego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, weryfikujemy zasadność roszczeń windykacyjnych („zwrotowych”) i odszkodowawczych spadkobierców osób, które utraciły prawo własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa po 1944 r. Na bazie akt ksiąg wieczystych oraz akt administracyjnych, sporządzamy opinie prawne z jasnymi rekomendacjami, co do działań umożliwiających uniknięcie lub minimalizację zidentyfikowanych ryzyk. Działamy zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, w tym nabywców nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.