Pomoc prawna dla osób mieszkających na stale za granicą

We współpracy z kancelariami i biurami doradztwa prawnego z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności z Wielkiej Brytanii, świadczymy pomoc prawną dla osób, które w przeszłości zdecydowały się na opuszczenie na stałe Polski, pozostawiając na miejscu nieuregulowane sprawy dotyczące swojej odpowiedzialności karnej. W ramach naszej działalności dokonujemy analizy aktualnych ryzyk karnoprawnych, w szczególności przez pryzmat przepisów o przedawnieniu karalności lub przedawnieniu wykonania kary. Angażujemy się w postępowania karne wykonawcze, w tym związane z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. Pośredniczymy w czynnościach pojednania się z pokrzywdzonymi i naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.