Podstawowe zagadnienia reklamy produktów leczniczych w polskim prawie farmaceutycznym – rozdział w publikacji zbiorowej red. M.Namysłowska, Reklama – aspekty prawne

Wolters Kluwer, Warszawa 2012
Krótki przewodnik dotyczący zasad reklamy produktów leczniczych w prawie farmaceutycznym w świetle orzecznictwa oraz literatury.